Johannesevangeliet 14:27

Frid (ro, stillhet, vila – fullständig harmoni) lämnar (sänder, överlåter) jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte så [sådan frid] som världen ger. [Jesus talade arameiska med sina lärjungar. Det arameiska och hebreiska ordet för frid, shalom, är rikt på innebörd, såsom harmoni, hälsa, fullhet, trygghet och välgång. Det är en önskan om frid som judar fortfarande använder som hälsnings- och avskedsord. Världen kan inte erbjuda denna frid; Guds frid tar bort all rädsla och fruktan för döden och framtiden.] Låt inte ert hjärta oroas (uppröras, ängslas) eller förfäras (tappa modet, skygga tillbaka) [2 Tim 1:7].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰρήνην   ἀφίημι   ὑμῖν,   εἰρήνην   τὴν   ἐμὴν   δίδωμι   ὑμῖν·   οὐ   καθὼς   ὁ   κόσμος   δίδωσιν,   ἐγὼ   δίδωμι   ὑμῖν.   μὴ   ταρασσέσθω   ὑμῶν   ἡ   καρδία   μηδὲ   δειλιάτω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1515 Εἰρήνην frid Peace N-ASF
G0863 ἀφίημι lämna, förlåta, tillåt, försaka I leave V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν, du, ni, er with you; P-2DP
G1515 εἰρήνην frid peace N-ASF
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G1699 ἐμὴν min, mitt, mina My S-1SASF
G1325 δίδωμι ge, få I give V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you; P-2DP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G1325 δίδωσιν, ge, få gives, V-PAI-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1325 δίδωμι ge, få give V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G5015 ταρασσέσθω vara upprörd, göra någon upprörd should be troubled V-PPM-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2588 καρδία hjärta, brustet hjärta heart, N-NSF
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G1168 δειλιάτω. tappa modet should it fear. V-PAM-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.