Johannesevangeliet 14:8

Filippus sade: "Herre, låt oss få se Fadern, sedan är vi nöjda (det är allt vi begär)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῷ   Φίλιππος·   κύριε,   δεῖξον   ἡμῖν   τὸν   πατέρα,   καὶ   ἀρκεῖ   ἡμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G5376 Φίλιππος· Filippus Philip, N-NSM-P
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G1166 δεῖξον visa do show V-AAM-2S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα, fader Father, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0714 ἀρκεῖ vara tillräckligt it is enough V-PAI-3S
G1473 ἡμῖν. jag, mig, min, mitt for us. P-1DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.