Johannesevangeliet 14:7

Om ni hade känt (haft en kunskap baserad på nära personlig erfarenhet av) mig hade ni också känt (sett; haft en inre förståelse av) min Fader. Från och med nu känner ni (har ni en kunskap baserad på nära personlig erfarenhet av) honom och har sett honom (urskilt honom tydligt)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   ἐγνώκατέ   με,   καὶ   τὸν   πατέρα   μου   ἂν   γνώσεσθε·   καὶ   ἀπ᾽   ἄρτι   γινώσκετε   αὐτὸν   καὶ   ἑωράκατε   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1097 ἐγνώκατέ känna, förstå you have known V-RAI-2P
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then PRT
G1097 γνώσεσθε· känna, förstå you will know; V-FDI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu now ADV
G1097 γινώσκετε känna, förstå you know V-PAI-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3708 ἑωράκατε se have seen V-RAI-2P
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.