Johannesevangeliet 14:6

Jesus svarar honom: "Jag är vägen och sanningen [verkligheten själv] och livet [Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet]. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. [Den grekiska prepositionen pros, som översatts "till", indikerar en rörelseriktning mot ett mål under ömsesidig samverkan.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐγώ   εἰμι   ἡ   ὁδὸς   καὶ   ἡ   ἀλήθεια   καὶ   ἡ   ζωή.   οὐδεὶς   ἔρχεται   πρὸς   τὸν   πατέρα   εἰ   μὴ   δι᾽   ἐμοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 denna, denne the T-NSF
G3598 ὁδὸς väg, vid väg, resa way, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0225 ἀλήθεια sanning truth, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2222 ζωή. liv, livstid life. N-NSF
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father, N-ASM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G1700 ἐμοῦ. mig, min, mina Me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.