Johannesevangeliet 14:31

men för att världen ska förstå (personligen erfara) att jag osjälviskt utgivande älskar Fadern, kommer jag att göra det min Far i himlen har befallt mig. Låt oss stå upp och gå härifrån."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἵνα   γνῷ   ὁ   κόσμος   ὅτι   ἀγαπῶ   τὸν   πατέρα,   καὶ   καθὼς   ἐνετείλατό   μοι   ὁ   πατήρ,   οὕτως   ποιῶ.¶   ἐγείρεσθε,   ἄγωμεν   ἐντεῦθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1097 γνῷ känna, förstå may know V-2AAS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0025 ἀγαπῶ älska I love V-PAI-1S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα, fader Father, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1781 ἐνετείλατό befalla, ge befallning He has commanded V-ADI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ, fader Father, N-NSM
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G4160 ποιῶ.¶ göra I do. V-PAI-1S
G1453 ἐγείρεσθε, vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka do rise up, V-PEM-2P
G0071 ἄγωμεν föra, leda, gå, för fram let us go V-PAS-1P
G1782 ἐντεῦθεν.¶ härifrån from here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.