Johannesevangeliet 14:3

Om jag nu går bort [vilket jag gör] och bereder en plats åt er, så kommer jag tillbaka (igen) och ska ta er till mig (ta emot er till mig själv), så att ni också ska (kan) vara där jag är.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐὰν   πορευθῶ   καὶ   ἑτοιμάσω   τόπον   ὑμῖν,   πάλιν   ἔρχομαι   καὶ   παραλήμψομαι   ὑμᾶς   πρὸς   ἐμαυτόν,   ἵνα   ὅπου   εἰμὶ   ἐγὼ   καὶ   ὑμεῖς   ἦτε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G4198 πορευθῶ gå, bege sig I shall go V-AOS-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2090 ἑτοιμάσω bana, bereda, göra i ordning shall prepare V-AAS-1S
G5117 τόπον plats a place N-ASM
G4771 ὑμῖν, du, ni, er for you, P-2DP
G3825 πάλιν igen again ADV
G2064 ἔρχομαι komma, gå I am coming V-PNI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3880 παραλήμψομαι ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till will receive V-FDI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G4314 πρὸς till to PREP
G1683 ἐμαυτόν, mej själv, mej Myself, F-1ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1510 ἦτε. är may be. V-PAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.