Johannesevangeliet 14:29

Nu har jag sagt detta till er innan det sker, för att ni ska tro (lita, luta er mot mig), när det sker.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   νῦν   εἴρηκα   ὑμῖν   πρὶν   γενέσθαι,   ἵνα   ὅταν   γένηται,   πιστεύσητε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G2036 εἴρηκα säga, tala, bud I have told V-RAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G4250 πρὶν innan before ADV
G1096 γενέσθαι, vara, ske, bli, bli gjort, komma it comes to pass, V-2ADN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G1096 γένηται, vara, ske, bli, bli gjort, komma it may have come to pass, V-2ADS-3S
G4100 πιστεύσητε.¶ att tro you may believe. V-AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.