Johannesevangeliet 14:28

Ni har hört att jag sade till er: 'Jag går bort, men jag kommer tillbaka till er.' Om ni [verkligen] älskade mig skulle ni redan glatt er över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἠκούσατε   ὅτι   ἐγὼ   εἶπον   ὑμῖν·   ὑπάγω   καὶ   ἔρχομαι   πρὸς   ὑμᾶς.   εἰ   ἠγαπᾶτέ   με,   ἐχάρητε   ἂν   ὅτι   εἶπον   πορεύομαι   πρὸς   τὸν   πατέρα,   ὅτι   ὁ   πατὴρ   μου   μείζων   μού   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 ἠκούσατε höra, lyssna You heard V-AAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G5217 ὑπάγω I am going away V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἔρχομαι komma, gå I am coming V-PNI-1S
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς. du, ni, er you. P-2AP
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G0025 ἠγαπᾶτέ älska you were loving V-IAI-2P
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G5463 ἐχάρητε glädja sig you have rejoiced V-2AOI-2P
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2036 εἶπον säga, tala, bud I said V-2AAI-1S
G4198 πορεύομαι gå, bege sig I am going V-PNI-1S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα, fader Father, N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3173 μείζων stor greater than A-NSM-C
G1473 μού jag, mig, min, mitt I P-1GS
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.