Johannesevangeliet 14:26

Men Hjälparen (Advokaten, Rådgivaren), den helige Ande – som Fadern ska sända i mitt namn – han ska lära er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er.

[Det grekiska ordet för "allt", pas, används två gånger i sin pluralform i denna vers, panta, och fokuserar på alla detaljer och aspekter i både i undervisningen och i det vi behöver påminnas om. Den helige Ande är kallad att i uppmuntran, förmaning och tröst bistå Guds barn. Han finns vid vår sida här på jorden och för vår talan – han ber och vädjar för oss efter Faderns vilja, se Rom 8:26‑27. Johannes förklarar att Jesus nu samtidigt utför denna tjänst i himlen för oss inför Fadern, se 1 Joh 2:1.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   παράκλητος,   τὸ   πνεῦμα   τὸ   ἅγιον   ὃ   πέμψει   ὁ   πατὴρ   ἐν   τῷ   ὀνόματί   μου,   ἐκεῖνος   ὑμᾶς   διδάξει   πάντα   καὶ   ὑπομνήσει   ὑμᾶς   πάντα   ἃ   εἶπον   ὑμῖν   ὑμῖν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3875 παράκλητος, Hjälpare Helper, N-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0040 ἅγιον helig, helgedom Holy, A-NSN
G3739 vem whom R-ASN
G3992 πέμψει skicka will send V-FAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1321 διδάξει undervisa, lära will teach V-FAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5279 ὑπομνήσει komma ihåg, påminna will bring to remembrance V-FAI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er of you P-2AP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3739 vem that R-APN
G2036 εἶπον säga, tala, bud have said V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.