Johannesevangeliet 14:23

Jesus svarade honom: "Om någon älskar mig så håller han mitt ord (min undervisning) och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och bo (ta vår boning, låta vårt hem bli) i honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτῷ·   ἐάν   τις   ἀγαπᾷ   με,   τὸν   λόγον   μου   τηρήσει,   καὶ   ὁ   πατήρ   μου   ἀγαπήσει   αὐτόν,   καὶ   πρὸς   αὐτὸν   ἐλευσόμεθα   καὶ   μονὴν   παρ᾽   αὐτῷ   ποιησόμεθα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G0025 ἀγαπᾷ älska shall love V-PAS-3S
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G5083 τηρήσει, håll, vaka över he will keep, V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0025 ἀγαπήσει älska will love V-FAI-3S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2064 ἐλευσόμεθα komma, gå we will come, V-FDI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3438 μονὴν boning a home N-ASF
G3844 παρ᾽ av, för, från, på with PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G4160 ποιησόμεθα. göra we will make. V-FDI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.