Johannesevangeliet 14:20

På den dagen [troligtvis uppståndelsen, se Joh 20:21‑22] ska ni förstå (ha en kunskap baserad på en personlig erfarenhet) att jag är i min Fader, och ni är i mig och jag är i er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ἡμέρᾳ   γνώσεσθε   ὑμεῖς   ὅτι   ἐγὼ   ἐν   τῷ   πατρί   μου   καὶ   ὑμεῖς   ἐν   ἐμοὶ   κἀγὼ   ἐν   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1565 ἐκείνῃ den that [very] D-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G1097 γνώσεσθε känna, förstå will know V-FDI-2P
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I [am] P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3962 πατρί fader Father N-DSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.