Johannesevangeliet 14:2

I min Faders hus [himmelska boning, se Upp 21‑22] finns många rum. [Det grekiska ordet för rum mone används bara två gånger i NT, här och i Joh 14:23 och har innebörden 'boning' och permanent boplats.] Om det inte vore så, skulle jag ha sagt det till er, för jag går bort för att bereda (iordningställa) en plats åt er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   τοῦ   πατρός   μου   μοναὶ   πολλαί   εἰσιν·   εἰ   δὲ   μή,   εἶπον   ἂν   ὑμῖν·   ὑμῖν·   πορεύομαι   ἑτοιμάσαι   τόπον   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset house N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3438 μοναὶ boning mansions N-NPF
G4183 πολλαί många, stor many A-NPF
G1510 εἰσιν· är there are; V-PAI-3P
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3361 μή, inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not, PRT-N
G2036 εἶπον säga, tala, bud I have told V-2AAI-1S
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G4771 ὑμῖν· du, ni, er you P-2DP
G4771 ὑμῖν· du, ni, er you P-2DP
G4198 πορεύομαι gå, bege sig I go V-PNI-1S
G2090 ἑτοιμάσαι bana, bereda, göra i ordning to prepare V-AAN
G5117 τόπον plats a place N-ASM
G4771 ὑμῖν. du, ni, er for you? P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.