Johannesevangeliet 14:17

Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot (välkomna), eftersom den [världen] varken ser eller känner (har en kunskap baserad på personlig erfarenhet av) honom [Hjälparen]. Men ni känner (har en nära personlig erfarenhet av) honom, eftersom han förblir med (bredvid) er och ska vara i er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   πνεῦμα   τῆς   ἀληθείας,   ὃ   ὁ   κόσμος   οὐ   δύναται   λαβεῖν,   ὅτι   οὐ   θεωρεῖ   αὐτὸ   οὐδὲ   γινώσκει   αὐτό·   ὑμεῖς   δὲ   γινώσκετε   αὐτό,   ὅτι   παρ᾽   ὑμῖν   μένει   καὶ   ἐν   ὑμῖν   ἔσται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-ASN
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G0225 ἀληθείας, sanning of truth, N-GSF
G3739 vem whom R-ASN
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G2983 λαβεῖν, få, ta emot, välkomna, ta to receive, V-2AAN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2334 θεωρεῖ se, förstå it does see V-PAI-3S
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det Him, P-ASN
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G1097 γινώσκει känna, förstå know V-PAI-3S
G0846 αὐτό· honom, dem, henne, den, det him. P-ASN
G4771 ὑμεῖς du, ni, er But you P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1097 γινώσκετε känna, förstå know V-PAI-2P
G0846 αὐτό, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASN
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3844 παρ᾽ av, för, från, på with PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3306 μένει stanna, bo, He abides, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1510 ἔσται. är He will be. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.