Johannesevangeliet 14:15

Om ni älskar mig [osjälviskt utgivande], så kommer ni att hålla mina bud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐὰν   ἀγαπᾶτέ   με,   τὰς   ἐντολὰς   τὰς   ἐμὰς   τηρήσετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν om, ifall If COND
G0025 ἀγαπᾶτέ älska you shall love V-PAS-2P
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G1785 ἐντολὰς bud, föreskrift commandments N-APF
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G1699 ἐμὰς min, mitt, mina My S-1SAPF
G5083 τηρήσετε. håll, vaka över you will keep. V-FAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.