Johannesevangeliet 14:14

Om ni frågar mig om (skulle be mig om) något i mitt namn, så ska jag (kommer jag att) göra det.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐάν   τι   αἰτήσητέ   αἰτήσητέ   ἐν   τῷ   ὀνόματί   μου,   ἐγὼ   ποιήσω.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G0154 αἰτήσητέ fråga efter, fråga you shall ask V-AAS-2P
G0154 αἰτήσητέ fråga efter, fråga you shall ask V-AAS-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4160 ποιήσω.¶ göra will do [it]. V-FAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.