Johannesevangeliet 14:13

Vad ni än frågar om (skulle be och begära) i mitt namn, det ska jag (kommer jag att) göra, så att Fadern blir förhärligad (må bli prisad, ärad) i Sonen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὅ   τι   ἂν   αἰτήσητε   ἐν   τῷ   ὀνόματί   μου,   τοῦτο   ποιήσω,   ἵνα   δοξασθῇ   ὁ   πατὴρ   ἐν   τῷ   υἱῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3739 vem which R-ASN
G5100 τι något, någon, några one X-ASN
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G0154 αἰτήσητε fråga efter, fråga you may ask V-AAS-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4160 ποιήσω, göra will I do, V-FAI-1S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1392 δοξασθῇ prisa, ära may be glorified V-APS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G5207 υἱῷ. son, ättling Son. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.