Johannesevangeliet 14:12

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som tror på (litar på, lutar sig emot) mig, han ska själv göra de gärningar [mäktiga mirakler] som jag gör, och ännu större (fler, starkare) än dessa, eftersom jag går till Fadern.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ὁ   πιστεύων   εἰς   ἐμέ,   τὰ   ἔργα   ἃ   ἐγὼ   ποιῶ   κἀκεῖνος   ποιήσει   καὶ   μείζονα   τούτων   ποιήσει,   ὅτι   ἐγὼ   πρὸς   τὸν   πατέρα   μου   πορεύομαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμέ, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G3739 vem that R-APN
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4160 ποιῶ göra do, V-PAI-1S
G2532 + G1565 κἀκεῖνος also he CONJ +D-NSM
G4160 ποιήσει göra will do, V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3173 μείζονα stor greater A-APN-C
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de than these D-GPN
G4160 ποιήσει, göra he will do, V-FAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G4198 πορεύομαι. gå, bege sig am going. V-PNI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.