Johannesevangeliet 14:1

[Jesus har just berättat att Petrus kommer att förneka honom och lärjungarna blir oroliga för vad som kommer att hända. Jesus tar till orda på nytt och säger:]

"Låt inte ert hjärta oroas (förfäras). [Hjärta i singular poängterar vars och ens hjärta individuellt, men pekar också på de elvas enhet. Jesus manar dem att inte låta sig skrämmas av situationen.] Tro (lita, förtrösta) på Gud, tro (lita, förtrösta) också på mig. [Kan också översättas: 'Ni tror på Gud, tro också på mig.']


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μὴ   ταρασσέσθω   ὑμῶν   ἡ   καρδία·   πιστεύετε   εἰς   τὸν   θεὸν   καὶ   εἰς   ἐμὲ   πιστεύετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G5015 ταρασσέσθω vara upprörd, göra någon upprörd should be troubled V-PPM-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3588 denna, denne the T-NSF
G2588 καρδία· hjärta, brustet hjärta heart. N-NSF
G4100 πιστεύετε att tro You believe V-PAI-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G4100 πιστεύετε. att tro believe. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.