Johannesevangeliet 13:5

Sedan (efter det) häller (öser, slår) han vatten i ett tvättfat och [han] började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linnehandduken som han hade bundit om bundit om sig (ordagrant: med vilken han var omgjordad).

[Efter en dag på dammiga vägar var det nödvändigt att tvätta fötterna och ofta hade husets värd en slav som utförde denna uppgift. Vägarna i Jerusalem var dock stenbelagda och jämförelsevis rena. Pluralformen på kläder i vers 4 visar att Jesus antagligen tog av sig alla yttre plagg och bara hade en tunika på sig, dvs. de kläder en slav bar.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶτα   βάλλει   ὕδωρ   εἰς   τὸν   νιπτῆρα   καὶ   ἤρξατο   νίπτειν   τοὺς   πόδας   τῶν   μαθητῶν   καὶ   ἐκμάσσειν   τῷ   λεντίῳ   ᾧ   ἦν   διεζωσμένος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1534 εἶτα sedan efteråt After that, ADV
G0906 βάλλει kasta, häller, högg, kasta ut He pours V-PAI-3S
G5204 ὕδωρ vatten water N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3537 νιπτῆρα tvättfat, bäcken basin, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G3538 νίπτειν tvätta to wash V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1591 ἐκμάσσειν torka to wipe [them] V-PAN
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSN
G3012 λεντίῳ linnehandduk towel N-DSN
G3739 vem with which R-DSN
G1510 ἦν är He was V-IAI-3S
G1241 διεζωσμένος.¶ omgördla, binda om sig having girded himself. V-RMP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.