Johannesevangeliet 13:31

När nu Judas gått ut sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad (fått Guds majestät, ära, glans, makt), och Gud har blivit förhärligad i honom.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ὅτε   οὖν   ἐξῆλθεν,   λέγει   Ἰησοῦς·   νῦν   ἐδοξάσθη   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου,   καὶ   ὁ   θεὸς   ἐδοξάσθη   ἐν   αὐτῷ,  

Textus Receptus (TR)

Ὅτε   οὖν   ἐξῆλθεν,   λέγει   ὁ   Ἰησοῦς·   νῦν   ἐδοξάσθη   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου,   καὶ   ὁ   θεὸς   ἐδοξάσθη   ἐν   αὐτῷ,  

Grundtextkommentarer

Både NA och TR har 17 ord, däremot finns skillnader mellan texterna.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε (hote)
när, medans When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... therefore
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1831 ἐξῆλθεν, (exerchomai)
gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vida... he had gone out,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu Now
Adverb Adverb
ADV
G1392 ἐδοξάσθη (doxazo)
prisa, ära has been glorified
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, (anthropos)
människa of Man,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1392 ἐδοξάσθη (doxazo)
prisa, ära has been glorified
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῷ, (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)