Johannesevangeliet 13:26

Jesus svarade: "Det är han som får brödstycket som jag doppar [i såsskålen]." Så han doppade brödstycket och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀποκρίνεται   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐκεῖνός   ἐστιν   ᾧ   ἐγὼ   βάψω   τὸ   ψωμίον   καὶ   δώσω   αὐτῷ.   βάψας   οὖν   τὸ   ψωμίον   λαμβάνει   καὶ   δίδωσιν   Ἰούδᾳ   Σίμωνος   Ἰσκαριώτου.  

Textus Receptus (TR)

ἀποκρίνεται   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐκεῖνός   ἐστιν   ᾧ   ἐγὼ   βάψω   τὸ   ψωμίον   καὶ   δώσω   αὐτῷ.   βάψας   οὖν   τὸ   ψωμίον   λαμβάνει   καὶ   δίδωσιν   Ἰούδᾳ   Σίμωνος   Ἰσκαριώτου.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 23 (+8).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀποκρίνεται (apokrinomai)
svara Answers
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1565 ἐκεῖνός (ekeinos)
den He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är it is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3739 (hos, he, ho)
vem to whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
R-DSM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G0911 βάψω (bapto)
doppa will dip
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G5596 ψωμίον (psomion)
brödstycke morsel
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1325 δώσω (didomi)
ge, få will give
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G0846 αὐτῷ. (autos)
honom, dem, henne, den, det to him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G0911 βάψας (bapto)
doppa having dipped
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AAP-NSM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G5596 ψωμίον (psomion)
brödstycke morsel,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G2983 λαμβάνει (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta He takes [it]
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1325 δίδωσιν (didomi)
ge, få gives [it]
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2455 Ἰούδᾳ (Ioudas)
Judas to Judas,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
Person Person
N-DSM-P
G4613 Σίμωνος (Simon)
Simon [son] of Simon
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G2469 Ἰσκαριώτου. (Iskariotes)
Iskariot Iscariot.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)