Johannesevangeliet 13:16

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Slaven (den livegne, tjänaren) är inte större (förmer) än sin herre, inte heller är budbäraren större än den som har sänt honom [Matt 10:24].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐκ   ἔστιν   δοῦλος   μείζων   τοῦ   κυρίου   αὐτοῦ   οὐδὲ   ἀπόστολος   μείζων   τοῦ   πέμψαντος   αὐτόν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 17 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen,
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen,
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1401 δοῦλος (doulos)
tjänare a servant
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3173 μείζων (megas)
stor, mäktig, viktig greater
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Jämförande Jämförande
A-NSM-C
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne than the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre master
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G3761 οὐδὲ (oude)
inte heller nor
Konjunktion Konjunktion
Nominativ Nominativ
CONJ-N
G0652 ἀπόστολος (apostolos)
apostel, budbärare a messenger
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3173 μείζων (megas)
stor, mäktig, viktig greater
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Jämförande Jämförande
A-NSM-C
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne than the [one who]
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G3992 πέμψαντος (pempo)
skicka having sent
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
V-AAP-GSM
G0846 αὐτόν. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)