Johannesevangeliet 13:8

Petrus säger [då] till honom: "Aldrig någonsin, inte ska du tvätta mina fötter!" Jesus svarade honom: "Om jag inte skulle tvätta dig har du ingen del i (med) mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῷ   Πέτρος·   οὐ   μὴ   νίψῃς   μου   τοὺς   πόδας   εἰς   τὸν   αἰῶνα.¶   Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς   αὐτῷ·   ἐὰν   μὴ   νίψω   σε,   οὐκ   ἔχεις   μέρος   μετ᾽   ἐμοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G4074 Πέτρος· Petrus Peter, N-NSM-P
G3756 οὐ inte No PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3538 νίψῃς tvätta shall You wash V-AAS-2S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα.¶ evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3538 νίψω tvätta I shall wash V-AAS-1S
G4771 σε, du, ni, er you, P-2AS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχεις ha, vara, behöva you have V-PAI-2S
G3313 μέρος område, plats, kust part N-ASN
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ. mig, min, mina Me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.