Johannesevangeliet 13:4

[Jesus inleder sin undervisning med att illustrera vad sant ledarskap är genom att utföra en slavs uppgift. Tematiskt finns det också en koppling till hur Maria tidigare smort Jesu fötter, se Joh 12:3.]

Han [Jesus] reser sig upp från kvällsmåltiden och lägger ifrån sig kläderna och när han sedan tagit (tagit emot) en linnehandduk [en ca 1,5 m lång handduk som hörde till en tjänare], band han den om [knöt han den tätt kring] sig (ordagrant: omgjordade han sig).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγείρεται   ἐκ   τοῦ   δείπνου   καὶ   τίθησιν   τὰ   ἱμάτια,   καὶ   λαβὼν   λέντιον   διέζωσεν   ἑαυτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1453 ἐγείρεται vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka He rises V-PPI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G1173 δείπνου måltid, fest supper N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 τίθησιν sätta, lägga lays aside V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια, plagg, kläder, dräkt garments. N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2983 λαβὼν få, ta emot, välkomna, ta having taken V-2AAP-NSM
G3012 λέντιον linnehandduk a towel, N-ASN
G1241 διέζωσεν omgördla, binda om sig He girded V-AAI-3S
G1438 ἑαυτόν. sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras Himself. F-3ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.