Johannesevangeliet 13:38

Jesus svarade: "Vill du [verkligen] ge ditt liv för mig? Med all säkerhet (amen, amen) säger jag dig: Innan tuppen gal ska du ha förnekat (frånsagt dig allt samband med) mig tre gånger."

[Petrus, som annars är den som brukar vara först att prata och ställa frågor, blir nu helt tyst. Under resten av måltiden ställer Tomas, Filippus och Jakob frågor som Jesus svarar på.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀποκρίνεται   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   τὴν   ψυχήν   σου   ὑπὲρ   ἐμοῦ   θήσεις;   ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   σοι·   οὐ   μὴ   ἀλέκτωρ   φωνήσῃ   ἕως   οὗ   ἀρνήσῃ   με   τρίς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀποκρίνεται svara answers V-PNI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 τὴν denna, denne The T-ASF
G5590 ψυχήν själ life N-ASF
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G5087 θήσεις; sätta, lägga will you lay down? V-FAI-2S
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 σοι· du, ni, er to you, P-2DS
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0220 ἀλέκτωρ tupp [the] rooster N-NSM
G5455 φωνήσῃ kalla may crow, V-AAS-3S
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3739 οὗ vem that R-GSM
G0720 ἀρνήσῃ förneka you will deny V-FDI-2S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G5151 τρίς.¶ tre gånger three times. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.