Johannesevangeliet 13:33

Kära små barn [älskade unga familjemedlemmar i tron – gr. teknion, se 1 Joh 2:1], bara en kort stund till är jag med er. Ni kommer att leta efter mig, men det jag sade till de judiska ledarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τεκνία,   ἔτι   μικρὸν   μεθ᾽   ὑμῶν   εἰμι.   ζητήσετέ   με,   καὶ   καθὼς   εἶπον   τοῖς   Ἰουδαίοις   ὅτι   ὅπου   ἐγὼ   ὑπάγω,   ὑμεῖς   οὐ   δύνασθε   ἐλθεῖν,   καὶ   ὑμῖν   λέγω   ἄρτι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5040 τεκνία, små barn Little children, N-VPN
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare yet ADV
G3398 μικρὸν de små, minst a little while A-ASN
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1510 εἰμι. är I am. V-PAI-1S
G2212 ζητήσετέ söka, söka efter You will seek V-FAI-2P
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me; P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and, CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2036 εἶπον säga, tala, bud I said V-2AAI-1S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις Jude Jews A-DPM-PG
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, Where CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5217 ὑπάγω, go, V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνασθε kan, kan inte are able V-PNI-2P
G2064 ἐλθεῖν, komma, gå to come, V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G0737 ἄρτι.¶ nu, hädanefter, ännu now. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.