Johannesevangeliet 13:31

När nu Judas gått ut sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad (fått Guds majestät, ära, glans, makt), och Gud har blivit förhärligad i honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅτε   οὖν   ἐξῆλθεν,   λέγει   ὁ   Ἰησοῦς·   νῦν   ἐδοξάσθη   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου,   καὶ   ὁ   θεὸς   ἐδοξάσθη   ἐν   αὐτῷ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε när, medans When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1831 ἐξῆλθεν, gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut he had gone out, V-2AAI-3S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G1392 ἐδοξάσθη prisa, ära has been glorified V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, människa of Man, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1392 ἐδοξάσθη prisa, ära has been glorified V-API-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.