Johannesevangeliet 13:18

"Jag talar inte om er alla, jag vet vilka jag har utvalt, men [någon ska förråda och utlämna mig] för att Skriften ska fullbordas: Den som äter brödet med mig
    har lyft sin häl mot mig (har vänt sig mot mig, ska förråda mig). [Ps 41:10]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   περὶ   πάντων   ὑμῶν   λέγω·   ἐγὼ   οἶδα   τίνας   ἐξελεξάμην·   ἀλλ᾽   ἵνα   ἡ   γραφὴ   πληρωθῇ·   ὁ   τρώγων   μετ᾽   μου   τὸν   ἄρτον   ἐπῆρεν   ἐπ᾽   ἐμὲ   τὴν   πτέρναν   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G4012 περὶ omkring about PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3004 λέγω· sa, säga, tala, kalla I speak. V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-1S
G5101 τίνας vad, vilken, vem whom? I-APM
G1586 ἐξελεξάμην· välja, utvälja I chose, V-AMI-1S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G4137 πληρωθῇ· uppfylla may be fulfilled: V-APS-3S
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G5176 τρώγων äta eating V-PAP-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0740 ἄρτον bröd, limpa bread N-ASM
G1869 ἐπῆρεν lyfta upp, resa sig, ta upp lifted up V-AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till against PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4418 πτέρναν häl heel N-ASF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of him.’ P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.