Johannesevangeliet 13:17

Om ni vet (har varit medvetna om; har sett) [allt] detta – saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är ni om ni också gör det [skulle praktisera dessa saker]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   ταῦτα   οἴδατε,   μακάριοί   ἐστε   ἐὰν   ποιῆτε   αὐτά.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G1492 οἴδατε, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you know, V-RAI-2P
G3107 μακάριοί Salig blessed A-NPM
G1510 ἐστε är are you V-PAI-2P
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G4160 ποιῆτε göra you shall do V-PAS-2P
G0846 αὐτά. honom, dem, henne, den, det them. P-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.