Johannesevangeliet 13:16

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Slaven (den livegne, tjänaren) är inte större (förmer) än sin herre, inte heller är budbäraren större än den som har sänt honom [Matt 10:24].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   οὐκ   ἔστιν   δοῦλος   μείζων   τοῦ   κυρίου   αὐτοῦ   οὐδὲ   ἀπόστολος   μείζων   τοῦ   πέμψαντος   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G3173 μείζων stor greater A-NSM-C
G3588 τοῦ denna, denne than the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre master N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G0652 ἀπόστολος apostel, budbärare a messenger N-NSM
G3173 μείζων stor greater A-NSM-C
G3588 τοῦ denna, denne than the [one who] T-GSM
G3992 πέμψαντος skicka having sent V-AAP-GSM
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.