Johannesevangeliet 13:11

För han visste vem som skulle förråda (ordagrant: han hade sett den som utelämnar) honom, på grund av detta sade han: "Ni är inte alla rena".


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ᾔδει   γὰρ   τὸν   παραδιδόντα   αὐτόν·   διὰ   τοῦτο   εἶπεν   εἶπεν   οὐχὶ   πάντες   καθαροί   ἐστε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ᾔδει veta, känna till, förstå, se, skåda, titta He knew V-2LAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὸν denna, denne the [one who] T-ASM
G3860 παραδιδόντα överlämna was betraying V-PAP-ASM
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G3780 οὐχὶ inte, nej Not PRT-N
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G2513 καθαροί ren, klar clean A-NPM
G1510 ἐστε.¶ är you are. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.