Johannesevangeliet 12:48

Den som förkastar (kontinuerligt nonchalerar) mig och inte tar emot mina ord (inte accepterar, inte gör dem till sina egna), har redan en domare över sig. De ord jag talat (det budskap jag predikat) ska själv döma (överbevisa) honom på den sista dagen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἀθετῶν   ἐμὲ   καὶ   μὴ   λαμβάνων   τὰ   ῥήματά   μου   ἔχει   τὸν   κρίνοντα   αὐτόν·   ὁ   λόγος   ὃν   ἐλάλησα,   ἐκεῖνος   κρινεῖ   αὐτὸν   ἐν   τῇ   ἐσχάτῃ   ἡμέρᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G0114 ἀθετῶν upphäva, göra om intet, åsidosätta, avskaffa, förkasta rejecting V-PAP-NSM
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2983 λαμβάνων få, ta emot, välkomna, ta receiving V-PAP-NSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4487 ῥήματά ord declarations N-APN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne [one] T-ASM
G2919 κρίνοντα döma, gå till rätta judging V-PAP-ASM
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him: P-ASM
G3588 denna, denne The T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3739 ὃν vem which R-ASM
G2980 ἐλάλησα, tala, säga, predika, uttala I spoke, V-AAI-1S
G1565 ἐκεῖνος den that [one], D-NSM
G2919 κρινεῖ döma, gå till rätta will judge V-FAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2078 ἐσχάτῃ sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-DSF
G2250 ἡμέρᾳ. dag, daglig day. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.