Johannesevangeliet 12:38

för att profeten Jesajas ord skulle gå i uppfyllelse: "Herre, vem trodde på vårt budskap (rapport, predikan),
    och för vem har Herrens arm (Guds stora kraft) blivit uppenbarad?" [Jes 53:1]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἵνα   ὁ   λόγος   Ἠσαΐου   τοῦ   προφήτου   πληρωθῇ   ὃν   εἶπεν·   κύριε,   τίς   ἐπίστευσεν   τῇ   ἀκοῇ   ἡμῶν;   καὶ   ὁ   βραχίων   κυρίου   τίνι   ἀπεκαλύφθη;  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3056 λόγος (logos)
ord, tal word
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2268 Ἠσαΐου (Hesaias)
Jesaja of Isaiah
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4396 προφήτου (prophetes)
profet prophet
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4137 πληρωθῇ (pleroo)
uppfylla may be fulfilled
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-APS-3S
G3739 ὃν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
R-ASM
G2036 εἶπεν· (epo)
tala, skicka ut ljud said:
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G2962 κύριε, (kurios)
Herren, herre Lord,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G5101 τίς (tis)
vad, vilken, vem who
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
I-NSM
G4100 ἐπίστευσεν (pisteuo)
att tro has believed
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne in the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0189 ἀκοῇ (akoe)
något hört, hörande, rykte, rapport... report
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G1473 ἡμῶν; (ego)
oss of us?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1023 βραχίων (brachion)
arm arm
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2962 κυρίου (kurios)
Herren, herre of [the] Lord
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G5101 τίνι (tis)
vad, vilken, vem to whom
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
I-DSM
G0601 ἀπεκαλύφθη; (apokalupto)
uppenbara has been revealed?”
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)