Johannesevangeliet 12:35

Jesus sade till dem: "Bara en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret (ondska, synd) får makt över er. Den som vandrar i mörkret (har som vana och livsstil att leva i mörkret) vet inte vart han går.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἔτι   μικρὸν   χρόνον   τὸ   φῶς   ἐν   ὑμῖν   ἐστιν.   περιπατεῖτε   ὡς   τὸ   φῶς   ἔχετε,   ἵνα   μὴ   σκοτία   ὑμᾶς   καταλάβῃ·   καὶ   ὁ   περιπατῶν   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   οὐκ   οἶδεν   ποῦ   ὑπάγει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare Yet ADV
G3398 μικρὸν de små, minst a little A-ASM
G5550 χρόνον tid while N-ASM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
G4043 περιπατεῖτε do walk V-PAM-2P
G5613 ὡς som while CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus light N-ASN
G2192 ἔχετε, ha, vara, behöva you have, V-PAI-2P
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4653 σκοτία mörker darkness N-NSF
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2638 καταλάβῃ· få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska may overtake. V-2AAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G4043 περιπατῶν walking V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness N-DSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knows V-RAI-3S
G4226 ποῦ var where ADV-I
G5217 ὑπάγει. he is going. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.