Avancerad sök

Sökresultat: 3

Kärnbibeln: (1)

Joh 12:30
Jesus svarade: "Denna röst kom inte för min skull utan för er skull.

Interlinjär versionBETA: (1)

Joh 12:30
Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· οὐ δι᾽ ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς.
svara Jesus och tala inte genom mig – röst detta vara men genom du.

Personer: (1)

Jesus (Kristus, Messias – den Smorde)
Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av JHVH (Guds namn som troligtvis kan uttalas Jahve) och Hosea, som betyder "en som frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen: "JHVH är frälsning" eller "JHVH räddar".