Johannesevangeliet 12:25

Den som är nöjd med (förtjust i, älskar) sitt liv (sin själ – gr. psuche) förlorar det (förstör det själv), men den som hatar sitt liv i den här världen [inte har det här temporära livet som första prioritet] ska rädda (skydda, bevara) det till evigt liv [gr. zoe – Guds överflödande liv, själva kärnan och meningen med livet, äkta liv].

[I den judiska kulturen används ofta starka kontraster. Ordet 'hata' kan också översättas 'älska mindre' i förhållande till något annat. Den som älskar det här livet lever bara för stunden. Fokus blir då att samla skatter här på jorden, se Matt 6:19. Den som däremot prioriterar Guds väg, samlar skatter i himlen, se Matt 6:20. Det skapade är i sig inte ont och kroppen är Guds tempel, se 1 Kor 6:19. Jesus uppmanar oss att älska vår nästa som oss själva, men framför allt att älska Gud med hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft, se Mark 12:30–31. Det är bara i Guds vilja jordelivet får mening, se Apg 20:24.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   φιλῶν   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἀπολλύει   αὐτήν,   καὶ   ὁ   μισῶν   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   κόσμῳ   τούτῳ   εἰς   ζωὴν   αἰώνιον   φυλάξει   αὐτήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne The [one] T-NSM
G5368 φιλῶν älska loving V-PAP-NSM
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχὴν själ life N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G0622 ἀπολλύει gå under, bli dödad, vara förlorad loses V-PAI-3S
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det it, P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G3404 μισῶν hata hating V-PAP-NSM
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχὴν själ life N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2889 κόσμῳ värld world N-DSM
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον evig eternal A-ASF
G5442 φυλάξει vakta, hålla will keep V-FAI-3S
G0846 αὐτήν.¶ honom, dem, henne, den, det it. P-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.