Johannesevangeliet 12:9

En stor mängd judar (många av de judiska invånarna i Judéen) fick reda på att Jesus var där och de kom dit, inte bara på grund av Jesus, utan också för att se Lasarus som han hade uppväckt från de döda.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔγνω   οὖν   ὁ   ὄχλος   πολὺς   ἐκ   τῶν   Ἰουδαίων   ὅτι   ἐκεῖ   ἐστιν,   καὶ   ἦλθον   οὐ   διὰ   τὸν   Ἰησοῦν   μόνον   ἀλλ᾽   ἵνα   καὶ   τὸν   Λάζαρον   ἴδωσιν   ὃν   ἤγειρεν   ἐκ   νεκρῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 Ἔγνω känna, förstå Knew V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara a crowd N-NSM
G4183 πολὺς många, stor great A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων Jude Jews A-GPM-PG
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G1510 ἐστιν, är He is; V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå they came, V-2AAI-3P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G3441 μόνον endast, ensam only, A-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2976 Λάζαρον Lasarus Lazarus N-ASM-P
G1492 ἴδωσιν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they may see, V-2AAS-3P
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1453 ἤγειρεν vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka He had raised V-AAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν. död [the] dead. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.