Johannesevangeliet 12:8

De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid hos er."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοὺς   πτωχοὺς   γὰρ   πάντοτε   ἔχετε   μεθ᾽   ἑαυτῶν,   ἐμὲ   δὲ   οὐ   πάντοτε   ἔχετε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4434 πτωχοὺς fattig poor A-APM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3842 πάντοτε alltid always ADV
G2192 ἔχετε ha, vara, behöva you have V-PAI-2P
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1438 ἑαυτῶν, sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves; F-2GPM
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3842 πάντοτε alltid always ADV
G2192 ἔχετε.¶ ha, vara, behöva you have. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.