Johannesevangeliet 12:7

Jesus sade: "Låt henne vara (lämna henne ifred). Hon har behållit (bevarat, sparat) den för min begravningsdag (för min balsamering).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς·   ἄφες   αὐτήν,   αὐτήν,   εἰς   τὴν   ἡμέραν   τοῦ   ἐνταφιασμοῦ   μου   τηρήσῃ   αὐτό·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0863 ἄφες lämna, förlåta, tillåt, försaka do leave alone V-2AAM-2S
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G0846 αὐτήν, honom, dem, henne, den, det her, P-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2250 ἡμέραν dag, daglig day N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1780 ἐνταφιασμοῦ begravning burial N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G5083 τηρήσῃ håll, vaka över she may keep V-AAS-3S
G0846 αὐτό· honom, dem, henne, den, det it; P-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.