Johannesevangeliet 12:50

Jag vet med säkerhet att hans bud är evigt liv. Så det jag väljer att tala är exakt (överensstämmer med) vad min Fader har sagt till mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οἶδα   ὅτι   ἡ   ἐντολὴ   αὐτοῦ   ζωὴ   αἰώνιός   ἐστιν.   ἃ   οὖν   ἐγὼ   λαλῶ,   καθὼς   εἴρηκέν   μοι   ὁ   πατήρ,   οὕτως   λαλῶ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1785 ἐντολὴ bud, föreskrift commandment N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G0166 αἰώνιός evig eternal A-NSF
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
G3739 vem What R-APN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2980 λαλῶ, tala, säga, predika, uttala speak, V-PAI-1S
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2036 εἴρηκέν säga, tala, bud has said V-RAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ, fader Father, N-NSM
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2980 λαλῶ.¶ tala, säga, predika, uttala I speak. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.