Johannesevangeliet 12:49

För jag har inte talat av mig själv (från egen auktoritet), utan Fadern som sänt mig har själv gett order om vad (och hur) jag ska tala.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ἐγὼ   ἐξ   ἐμαυτοῦ   οὐκ   ἐλάλησα,   ἀλλ᾽   ὁ   πέμψας   με   πατήρ,   αὐτός   μοι   ἐντολὴν   δέδωκεν   τί   εἴπω   καὶ   τί   λαλήσω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G1683 ἐμαυτοῦ mej själv, mej Myself F-1GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2980 ἐλάλησα, tala, säga, predika, uttala spoke, V-AAI-1S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3962 πατήρ, fader Father N-NSM
G0846 αὐτός honom, dem, henne, den, det Himself, P-NSM
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G1785 ἐντολὴν bud, föreskrift a commandment N-ASF
G1325 δέδωκεν ge, få has given V-RAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2036 εἴπω säga, tala, bud I may say V-2AAS-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2980 λαλήσω. tala, säga, predika, uttala I may speak. V-AAS-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.