Johannesevangeliet 12:47

Om någon väljer att höra mina ord och väljer att inte tro på dem, så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen [verkställa domen mot världen], utan för att frälsa (rädda, hela, befria, bevara) världen. [Jesus kommer en dag att döma världen, men den första gången han kom var det för att rädda världen, se Joh 3:17.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐάν   τίς   μου   ἀκούσῃ   τῶν   ῥημάτων   καὶ   μὴ   φυλάξῃ,   ἐγὼ   οὐ   κρίνω   αὐτόν·   οὐ   γὰρ   ἦλθον   ἵνα   κρίνω   τὸν   κόσμον   ἀλλ᾽   ἵνα   σώσω   τὸν   κόσμον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τίς något, någon, några anyone X-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0191 ἀκούσῃ höra, lyssna shall hear V-AAS-3S
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G4487 ῥημάτων ord declarations N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5442 φυλάξῃ, vakta, hålla shall keep [them], V-AAS-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2919 κρίνω döma, gå till rätta do judge V-PAI-1S
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2919 κρίνω döma, gå till rätta I may judge V-AAS-1S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world, N-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4982 σώσω frälsa, hela I may save V-AAS-1S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον. värld world. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.