Johannesevangeliet 12:46

Jag har kommit som ett ljus till världen, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   φῶς   εἰς   τὸν   κόσμον   ἐλήλυθα,   ἵνα   πᾶς   ὁ   πιστεύων   εἰς   ἐμὲ   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   μὴ   μείνῃ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5457 φῶς ljus a light N-NSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G2064 ἐλήλυθα, komma, gå have come, V-2RAI-1S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G4100 πιστεύων att tro is believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness N-DSF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3306 μείνῃ. stanna, bo, may abide. V-AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.