Johannesevangeliet 12:45

Den som ser (gång på gång medvetet fäster sin blick på) mig
    ser honom som sänt mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὁ   θεωρῶν   ἐμὲ   θεωρεῖ   τὸν   πέμψαντά   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G2334 θεωρῶν se, förstå beholding V-PAP-NSM
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2334 θεωρεῖ se, förstå beholds V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G3992 πέμψαντά skicka having sent V-AAP-ASM
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.