Johannesevangeliet 12:44

[Under den sista veckan undervisar Jesus på tempelområdet i Jerusalem. Detta är det sista talet till folket.]

Men Jesus ropade med hög röst: "Den som tror på (har för vana att lita, lutar sig emot) mig,
    tror inte bara på mig utan på honom som sänt mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦς   δὲ   ἔκραξεν   καὶ   εἶπεν·   ὁ   πιστεύων   εἰς   ἐμὲ   οὐ   πιστεύει   εἰς   ἐμὲ   ἀλλ᾽   εἰς   τὸν   πέμψαντά   με·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G2896 ἔκραξεν skrika, ropa cried out V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύει att tro believes V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G3992 πέμψαντά skicka having sent V-AAP-ASM
G1473 με· jag, mig, min, mitt Me; P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.