Johannesevangeliet 12:43

De värdesatte människors ära högre (älskade människors beundran och acceptans mer) än äran från Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἠγάπησαν   γὰρ   τὴν   δόξαν   τῶν   ἀνθρώπων   μᾶλλον   ἤπερ   τὴν   δόξαν   τοῦ   θεοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0025 ἠγάπησαν älska they loved V-AAI-3P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G0444 ἀνθρώπων människa of men N-GPM
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G2260 ἤπερ än than CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ.¶ Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.