Johannesevangeliet 12:41

Detta kunde Jesaja säga därför att han såg hans [den Smordes] ära (härlighet) [i sin syn, se Jes 6:1‑3] och talade om honom. [Johannes förklarar hur profeterna talade om Jesus, se Luk 24:44, och på nytt jämställer han Jesus med Gud, se Joh 1:1; 14:9.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   εἶπεν   Ἠσαΐας   ὅτι   εἶδεν   τὴν   δόξαν   αὐτοῦ   καὶ   ἐλάλησεν   περὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1492 εἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta he saw V-2AAI-3S
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala spoke V-AAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.