Johannesevangeliet 12:4

Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar som var på väg att utlämna (förråda) honom, sade:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   δὲ   Ἰούδας   Σίμωνος   Σίμωνος   Ἰσκαριώτης   εἷς   ἐκ   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ,   ὁ   μέλλων   αὐτὸν   παραδιδόναι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2455 Ἰούδας Judas Judas N-NSM-P
G4613 Σίμωνος Simon of Simon N-GSM-P
G4613 Σίμωνος Simon of Simon N-GSM-P
G2469 Ἰσκαριώτης Iskariot Iscariot, N-NSM-P
G1520 εἷς en one A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G3195 μέλλων ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna is being about V-PAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3860 παραδιδόναι· överlämna to betray, V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.