Johannesevangeliet 12:30

Jesus svarade: "Denna röst kom inte för min skull utan för er skull.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν·   οὐ   δι᾽   ἐμὲ   ἡ   φωνὴ   αὕτη   γέγονεν   ἀλλὰ   δι᾽   ὑμᾶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför because of PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 denna, denne T-NSF
G5456 φωνὴ röst, rop voice N-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSF
G1096 γέγονεν vara, ske, bli, bli gjort, komma has come, V-2RAI-3S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför because of PREP
G4771 ὑμᾶς. du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.