Johannesevangeliet 12:26

Om någon vill tjäna (gr. diakoneo) mig ska han [hela tiden] följa mig (gå med mig på den väg jag går), och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon vill tjäna mig ska (kommer) Fadern ära (högakta) honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐὰν   ἐμοί   τις   διακονῇ,   ἐμοὶ   ἀκολουθείτω·   καὶ   ὅπου   εἰμὶ   ἐγώ,   ἐκεῖ   καὶ   ὁ   διάκονος   ὁ   ἐμὸς   ἔσται.   καὶ   ἐάν   τις   ἐμοὶ   διακονῇ,   τιμήσει   αὐτὸν   ὁ   πατήρ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν om, ifall If COND
G1473 ἐμοί jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1247 διακονῇ, betjäna shall serve, V-PAS-3S
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G0190 ἀκολουθείτω· följa he should follow; V-PAM-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1473 ἐγώ, jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1249 διάκονος tjänare, församlingstjänare, diakon servant N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1699 ἐμὸς min, mitt, mina of Me S-1SNSM
G1510 ἔσται. är will be. V-FDI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G1247 διακονῇ, betjäna shall serve, V-PAS-3S
G5091 τιμήσει hedra will honor V-FAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ.¶ fader Father. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.